Het vernieuwde VMBO

“Dat er echt klanten kwamen in de beautysalon was een leuke uitdaging! Het was net echt!”

Dit schooljaar zijn we op Het Westeraam gestart met de landelijke vernieuwing van de beroepsgerichte vakken. Je kiest, eind klas 2, voor een profiel waarbinnen je in klas 3 en 4 gaat werken en uiteindelijk examen in gaat doen. Op onze school hebben we drie profielen namelijk: Economie & Ondernemen (E&O), Zorg & Welzijn (Z&W) en Groen.

Naast je profielvak kies je in leerjaar 3 en 4 meerdere beroepsgerichte keuzevakken. Deze keuzevakken zijn verbredend of verdiepend op de profielen die we aanbieden.

Je mag ongeacht het profiel waar je examen in gaat doen, kiezen uit alle 20 keuzevakken van de drie verschillende profielen. Hierdoor kan je je op verschillende manieren oriënteren en voorbereiden op je beroepskeuze.

Bijvoorbeeld: Een leerling die het Profiel E&O volgt, mag dus kiezen voor het keuzevak bloemschikken omdat de leerling later een eigen bloemenwinkel wil beginnen. Een leerling Z&W kiest zowel het profiel als de keuzevakken in Z&W omdat ze later de verpleging in wil. Hierdoor bieden we onze leerlingen veel mogelijkheden om zelf inrichting te geven aan hun onderwijs.

Wat wij op Het Westeraam ook belangrijk vinden is dat jij zoveel mogelijk “echte” leerervaringen opdoet. Denk bijvoorbeeld aan het keuzevak Webshop bij E&O: je maakt dan samen met anderen een echte webshop voor de school! Of bijvoorbeeld het keuzevak schoonheidsbehandeling hand, haar en gezicht: je behandelt klanten van buitenaf in onze eigen Westeraam Beautysalon!

Kortom we geven je alle ruimte om te bekijken wat je later wil worden.

“Het is bijzonder dat wat je samen hebt gemaakt, door iedereen buiten school kan worden bekeken en gebruikt. “