Wat is de jeugdgezondheidszorg?

Jongeren ontwikkelen zich voortdurend, zowel lichamelijk, geestelijk als sociaal. Bij de meeste jongeren gaat dit zonder al te grote problemen. De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team, bestaande uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts.

Waarvoor kan ik bij de jeugdgezondheidszorg terecht?

Standaardonderzoeken

Op het voortgezet onderwijs krijgen jongeren twee standaard onderzoeken, één in de onderbouw en één in de bovenbouw. De onderzoeken zijn bedoeld om stil te staan bij de gezondheid en het leven van de jongere op school, thuis en in de vrije tijd. In de onderbouw wordt er in de klas een vragenlijst afgenomen en jongeren en ouders worden gevraagd thuis een vragenlijst in te vullen. De JGZ-medewerker voert aan de hand van deze vragenlijsten en eventuele signalen van de mentor een gesprek met de jongere. De jongere wordt gewogen en gemeten. Daarnaast is aandacht voor de leefstijl, algemene gezondheid, eetgewoonten, slaapgedrag, beweging en beleving van de situatie thuis en op school. In de bovenbouw wordt een vragenlijst digitaal afgenomen, de gezondheidscheck.

Ouders/verzorgers zijn bij de onderzoeken niet aanwezig. Als er vragen of twijfels zijn over de gezondheid, emoties, relaties, seks, alcohol & drugs of een ander onderwerp, dan kunnen die gesteld worden via de antwoordbrief of per mail rechtstreeks aan de JGZ-medewerker. De nadruk van het onderzoek ligt op hoe het met de jongere gaat. Oren en ogen worden alleen op aanvraag van ouders, leerkracht of jongere verricht.

Naar aanleiding van de uitkomsten van de screening en de door u ingevulde vragenlijsten kunnen u en/of uw kind worden uitgenodigd voor een gesprek en/of vervolgonderzoek door een jeugdarts, physician assistent of jeugdverpleegkundige. Samen met ouders en kind wordt bekeken hoe vragen en problemen kunnen worden opgelost. Zo kan de JGZ advies geven, maar ook doorverwijzen naar iemand die u verder kan helpen. In het basisonderwijs is dit onderzoek in het bijzijn van de ouder, in het voortgezet onderwijs vindt het in eerste instantie plaats met de leerling.

Spreekuren

Naast de onderzoeken waar alle kinderen worden gezien, houden jeugdartsen, physician assistent en jeugdverpleegkundigen spreekuren. Er zijn verschillende aanleidingen voor een afspraak op een spreekuur, bijvoorbeeld:

* Vragen of vervolgonderzoek vanuit het standaardonderzoek door een jeugdarts, physician assistent of verpleegkundige.

* U heeft zelf vragen over de ontwikkeling, gezondheid, welzijn of opvoeding van uw kind of uw kind heeft vragen.

* Er zijn zorgen of vragen over de ontwikkeling van uw kind vanuit school of anderen. Nadat u daarover bent geïnformeerd, wordt een afspraak bij de JGZ gemaakt.

Wat u vertelt in een spreekuur valt binnen de privacyrichtlijnen zoals u die gewend bent bij uw huisarts. Er zal dus niks besproken worden met derden, zoals school, zonder dat u daarvan op de

hoogte bent.

Vaccinaties

Meisjes worden op 13-jarige leeftijd opgeroepen voor de HPV vaccinatie tegen baarmoederhalskanker. Deze vaccinaties worden meestal georganiseerd in een sporthal.

Informatie en Contact

* U kunt de JGZ bellen voor vragen of om een afspraak te verzetten via de Informatie- en afsprakenlijn JGZ op telefoonnummer 088 355 60 00 of per mail via ggd@vggm.nl.

* U kunt hier uw vragen anoniem stellen, maar ook vragen om teruggebeld te worden door de jeugdarts of verpleegkundige.

* Op de website: www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg kunt u folders over opvoeden, opgroeien en over gezondheidsproblemen vinden.