MR

De medezeggenschapsraad is een gemeenschappelijke MR van Het Westeraam en het Lyceum Elst. Er zitten 5 personeelsleden, 2 ouders en 3 leerlingen in de MR. Zij bestuderen ongeveer acht keer per jaar alle veranderingen en ontwikkelingen binnen de school. In een aantal gevallen mogen zij deze alleen van advies voorzien en in sommige gevallen moet de MR toestemming geven voor de verandering. De ouders hebben hierover contact met andere ouders in de oudervergadering, de leerlingen hebben contact met andere leerlingen in de leerlingenraad. U kunt contact op nemen met de MR via dhr. G. Versteeg.

Activiteitenplan MR

Bestuurlijke agenda MR

Jaarverslag MR 2019-2020