Wat wij belangrijk vinden

Het team van Het Westeraam heeft als doel jou een leuke schooltijd te bieden. Op een plek waar het veilig is en waar jij je thuis voelt. We leren je wat je moet weten en we bieden je de vrijheid je eigen talenten te ontdekken en je eigen weg te bewandelen. Want wij willen bijdragen aan het vergroten van jouw zelfredzaamheid, zelfkennis en eigenwaarde, zodat je in staat bent jouw plekje in de wereld in te nemen.

VMBO

Het Westeraam is een school voor voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Bij ons kun je de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg volgen. Je krijgt mogelijkheden om te leren in de praktijk. Dat geeft je een voorsprong als je straks je diploma op zak hebt. Samen met jou en je ouders geven wij richting aan jouw toekomst.

Fijne plek

Je komt naar onze school om veel te leren en je op allerlei gebieden te ontwikkelen. Dan heb je een omgeving nodig waarin je je veilig voelt. We willen jou daarom leren kennen! Het Westeraam is een school waar we elkaar kennen en waar je gezien wordt. We leren en leven samen op school en hebben samen de verantwoordelijkheid voor een fijne sfeer. Ons team kent jou. Als leerling ken je straks alle docenten en de meeste andere leerlingen. Er is veel persoonlijk contact. Dit is wat de school zo leuk maakt, voor leerlingen en docenten.

Wat merk je daarvan in de klas?

 • Ons onderwijsprogramma is betekenisvol: we werken praktijkgericht en we vinden het belangrijk dat je iets kunt met dat wat je leert.
 • Ons onderwijs is gevarieerd en  gedifferentieerd: lessen zijn afwisselend en docenten gebruiken verschillende werkvormen. Bovendien zorgen docenten ervoor dat ze aansluiten bij wat een leerling nodig heeft.
 • Zo gaan we samen naar school: we hebben heldere afspraken over hoe we samen werken op school, zodat het veilig, leuk en leerzaam is.
 • We geloven in jou: we nemen je serieus en dagen je uit je grenzen te verleggen. We zorgen ervoor dat je daarbij de juiste begeleiding en ondersteuning krijgt.

Wat mag je van jouw docenten verwachten?

We maken er samen wat van op school! Dat is vaak leuk en soms ook even niet. Dat hoort erbij. Je mag van je docenten verwachten dat zij zich inzetten voor jouw ontwikkeling. We vinden het belangrijk dat er een open en gelijkwaardige relatie is tussen jou en de docenten. Onze docenten kijken naar wat wél kan, denken in mogelijkheden en nodigen jou uit dat ook te doen. We moedigen verschillen aan en zijn open en duidelijk over wat we verwachten. We hebben een verbindende rol zodat ook de relaties binnen en buiten de klas, aandacht krijgen.

Leren in de praktijk

Op Het Westeraam leer je niet alleen op school. We vinden het ook belangrijk dat je buiten school leert. Vanaf het eerste jaar krijg je daarom praktijkvakken en heb je activiteiten buiten de school. Je gaat bijvoorbeeld op excursies en op stage.

Buiten de lessen

Op Het Westeraam zit je echt niet alleen maar op je stoel. We willen ook dat je actief leert en meer ziet dan alleen school. Daarom zijn er ieder jaar veel activiteiten:

 • Kennismakingsdagen
 • Kerstgala
 • Excursies, zoals naar het Rijksmuseum
 • Sportactiviteiten
 • Sinterklaas- en kerstviering
 • Barbecue

En de rest!

Wist je dat…

 • De leerlingen het op school gezellig en veilig vinden?
 • Je op Het Westeraam in de bovenbouw elke week een middag of een ochtend stage gaat lopen? Je hebt dan geen les, maar stage?
 • Het Westeraam 502 leerlingen heeft? 218 Jongens / 284 Meisjes.
 • Het Westeraam twee aula’s heeft? En dat we er eentje delen met Lyceum Elst?
 • Je als je in de eerste of de tweede zit, je niet van het schoolplein af mag in de pauze of in tussenuren?
 • We een leerlingenraad hebben?
 • Leerlingenlunches worden georganiseerd waar je aan kunt sluiten om mee te praten over alles wat er zich op school afspeelt?
 • We Try Out middagen hebben waar je je voor kunt inschrijven? Je kunt dan met allerlei leerlingen tekenen, sporten en nog veel meer.
 • We posters op school hebben hangen over hoe we hier samen leren? En samen naar school gaan?