Overgangsnormen

Leerjaar 2 BBL

Leerlingen in de kb-leerweg worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5.

Het vak mens & wereld (M&W) hanteert onvoldoende (O), voldoende (V) en goed (G) als beoordeling. Dit kan als volgt worden omgerekend:

O = 4

V = 6

G = 8

 

Bij meer onvoldoendes dan genoemd in de eerste zin, moet (behalve aan het bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel) aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, Du, wi, bi en m & w mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.
 5. Er is een minimale aanwezigheid van tenminste 80% van de aangeboden onderwijstijd.

 

Leerlingen die niet aan deze eisen voldoen, doubleren.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (kb) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 7,5 zijn; èn
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, Du, wi, bi en M&W moet minimaal 8,0 zijn.
 3. In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

 

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

 

 

Leerjaar 2 B/K

Voor de leerlingen uit leerjaar 2 B/K gelden de overgangsnormen van leerjaar 2 BBL voor de basis-leerlingen en de overgangsnormen van leerjaar 2 KBL voor de kader-leerlingen.

 

 

Leerjaar 2 KBL

Leerlingen in de kb-leerweg worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5. 

Het vak mens & wereld (M&W) hanteert onvoldoende (O), voldoende (V) en goed (G) als beoordeling. Dit kan als volgt worden omgerekend:

O = 4

V = 6

G = 8

 

Bij meer onvoldoendes dan genoemd in de eerste zin, moet (behalve aan het bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel) aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, Du, wi, bi en m & w mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.
 5. Er is een minimale aanwezigheid van tenminste 80% van de aangeboden onderwijstijd.

 

Indien leerlingen niet aan deze eisen voldoen beslist de rapportvergadering of leerlingen doubleren of geplaatst worden in een lagere leerweg (bb).

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (TL/mavo) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 7,5 zijn; èn
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, Du, wi, bi en M&W moet minimaal 8,0 zijn.

 

N.B.: indien een leerling, met inachtneming van bovenstaande twee criteria, zou willen doorstromen naar de profielen in 3 mavo, moet er tevens rekening gehouden worden met de volgende punten:

 1. Het Westeraam biedt het vak Nask niet aan, waardoor een keuze voor de exacte profielen in 3 mavo onmogelijk is;
 2. Er moet een bindend positief studieadvies van de rapportvergadering worden afgegeven;
 3. Er moet, voor de vakken LO2 en KV2, een bindend positief studieadvies afgegeven worden door de vakdocent van Het Westeraam.
 4. In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

 

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

 

 

Leerjaar 2 K/G

Voor de leerlingen uit leerjaar 2 K/G gelden de overgangsnormen van leerjaar 2 KGL voor de kader-leerlingen en de overgangsnormen van leerjaar 2 GL voor de gemengde leerweg-leerlingen.

 

 

Leerjaar 2 GL

Leerlingen in de gemengde leerweg worden bevorderd naar leerjaar 3 in dezelfde leerweg als zij voor alle vakken geen cijfers (afgerond) lager dan een 6 hebben, met uitzondering van één 4 of twee maal een 5.

Het vak mens & wereld (M&W) hanteert onvoldoende (O), voldoende (V) en goed (G) als beoordeling. Dit kan als volgt worden omgerekend:

O = 4

V = 6

G = 8

 

Bij meer onvoldoendes dan genoemd in de eerste zin, moet (behalve aan het bindend positief advies voor de verplichte vakken in het gekozen profiel) aan de volgende vier voorwaarden worden voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 6,0 zijn; èn
 2. in totaal niet meer dan drie onvoldoendes; èn
 3. in de vakken Ne, En, Du, wi, bi en m & w mogen niet meer dan twee onvoldoendes voorkomen, waarbij de som van de laagste twee cijfers (afgerond) minimaal 9 moet zijn; èn
 4. in de vakken Ne, En en wi mag maximaal één onvoldoende voorkomen niet lager dan 5.
 5. Er is een minimale aanwezigheid van tenminste 80% van de aangeboden onderwijstijd.

 

Indien leerlingen niet aan deze eisen voldoen beslist de rapportvergadering of leerlingen doubleren of geplaatst worden in een lagere leerweg (kb).

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

Leerlingen worden besproken om bevorderd te worden naar een hogere leerweg (TL/mavo) indien aan onderstaande twee criteria is voldaan:

 1. het gemiddelde van de afgeronde cijfers van alle vakken moet minimaal 7,5 zijn; èn
 2. het gemiddelde van de afgeronde cijfers voor de vakken Ne, En, Du, wi, bi en M&W moet minimaal 8,0 zijn.

 

N.B.: indien een leerling, met inachtneming van bovenstaande twee criteria, zou willen doorstromen naar de profielen in 3 mavo, moet er tevens rekening gehouden worden met de volgende punten:

 1. Het Westeraam biedt het vak Nask niet aan, waardoor een keuze voor de exacte profielen in 3 mavo onmogelijk is;
 2. Er moet een bindend positief studieadvies van de rapportvergadering worden afgegeven;
 3. Er moet, voor de vakken LO2 en KV2, een bindend positief studieadvies afgegeven worden door de vakdocent van Het Westeraam.
 4. In bijzondere omstandigheden kan door de rapportvergadering (op basis van een beslissing van de afdelingsleider) afgeweken worden van deze overgangsnormen.

 

De afdelingsleider neemt de definitieve beslissing.

 

Wil je onze school online bekijken?

Ga naar tour